Klub rodičů BaJaJa je sociální projekt spolku Automatky, jehož hlavním cílem je citlivá integrace rodin s mentálně handicapovanými dětmi do společenského života v rámci komunity. Chceme, aby rodiče dětí se speciálními potřebami dostali šanci užít si spolu se svými dětmi kulturně-zábavný program, tak jak ho zná většina běžných rodičů.

Smyslem pořádaných akcí je procvičovat dovednosti a sociální interakci dětí s handicapem, a šetrně je začleňovat do společnosti, ve které budou muset umět fungovat a uplatnit se. Je potřeba, aby si tyto děti zvykly na to, že na ně společnost bude klást nároky a společnost je naopak potřeba připravit na to, že těchto dětí bude stále přibývat. Proto je velmi důležité naučit běžné děti a dospělé toleranci a umění pomáhat těm, kteří v životě neměli tolik štěstí jako oni. Rodiče dětí se speciálními potřebami jsou často izolovaní a limitovaní nároky svých dětí a strádají v oblasti přátelství a mezilidských vztahů. Většinou se cítí velice osamoceně, bezmocně a pod velkým tlakem. I běžná jízda v MHD, může být pro tyto lidi nesmírně stresující. To se velice neblaze podepisuje na jejich psychice, snižuje to kvalitu jejich života a ničí jejich zdraví. Chceme, aby se necítili vyčleněni ze společnosti a věděli, že nemusí být na všechno sami. Že tady jsou lidé, kteří řeší stejné problémy, lidé, kteří chápou, jak se cítí a lidé, kterým jejich životy nejsou lhostejné.

Upřímně doufáme, že se nám touto cestou bude dařit propojovat lidi a utužovat jejich přátelství.