Spolek sdružující matky dětí nejen s poruchami autistického spektra.