Nabídka služeb pro rok 2023

Jsme spolek rodičů s bohatými osobními i pedagogickými zkušenostmi s výchovou a prací s dětmi se speciálními potřebami, včetně dětí s PAS. Víme jak je někdy obtížné „naše děti” zvládnout, tak jsme se rozhodli, že Vás v tom nenecháme a podělíme se o naše zkušenosti.

  • Neformální poradenství a workshopy pro pedagogické pracovníky běžných MŠ a prvních stupňů ZŠ, které integrují žáky se speciálními potřebami a chtějí se dozvědět užitečné tipy jak s dětmi efektivně pracovat. Po domluvě možnost další supervize.
  • Pomoc při výběru senzomotorických, didaktických a podpůrných pomůcek.
  • Pomoc rodičům a opatrovníkům v orientaci orgánů státní správy a samosprávy, s institucemi, organizacemi, sdruženími, hnutími i jednotlivci.
  • Konzultace s doporučením na další specializovaná pracoviště pro rodiče a opatrovníky (raná péče, Nautis, Centrum Filipovka apod.).
  • Pomoc rodičům a opatrovníkům při vyřizování sociálně-právních záležitostí.
  • Workshopy pro rodiče – výroba vlastních pomůcek a potřeb ke stimulaci, komunikaci a rozvoji maximálních možností dětí.
  • Půjčovna pomůcek a odborné literatury.
  • Nabídka individuálních terapeutických kroužků dle potřeby a zálib dítěte v prostorách ZŠ/MŠ. Po dohodě s rodiči a pedagogy nastavíme obsah konkrétního kroužku (hudebně pohybové hry, výtvarné činnosti, rozvoj jemné a hrubé motoriky formou hry, nácvik sociálních interakcí a komunikace, apod.).